Blog Image

21:an

Downs syndrom

Den här bloggen handlar om downs syndrom. Utgångsläget är vår son, men utflykter kommer säkert att förekomma

Hallå i luren

Träning - läsning Posted on Tue, June 21, 2016 11:47:02

När vi städade hittade vi vår gamla lur. Den är helt utmärkt hjälpmedel vid läsinlärning för att den fokuserar ljudet av barnets röst rakt in i örat.Lekar för fonetisk medvetenhet

Träning - läsning Posted on Sat, June 18, 2016 09:48:17

Fonetisk medvetenhet är en del av den språkliga medvetenheten och handlar i kort om att man förstår att man kan betrakta språket som något eget, frikopplat från innebörden. En klassisk fråga till ett barn är “Hur börjar ordet hund?”. Om barnet svara nos så behöver hen jobba vidare för att få en bra grund för att lära sig läsa. Du kan läsa mer om detta på http://www.lukimat.fi/lasning/informationstjanst/forutsattningar-for-lasning/fonologisk-medvetenhet

Det finns många sätt att träna språklig och fonologisk medvetenhet på, kända metoder är t.ex. bornholmsmodellen. Här kommer några förslag på enkla lekar som kan leka tillsammans med sitt barn för att stärka den fonologiska medvetenheten

Säg långsamt, säg fort
Det här har varit en absolut favorit hos alla mina barn. Vi har ofta lekt den i bilen. Reglerna är enkla. Den förste deltagaren säger ett ord riktigt långsamt och när den andra listat ut det ska hen säga det fort. Sedan byter man så det är den andres tur. I början säger man bara ordet väldigt långsamt, sen kan man dela upp ordet i stavelser och i enskilda ljud (fonem). Ju längre ord desto svårare. Jag tycker att det är viktigt att även barnet säger långsamt men har alltid accepterat vilket sätt barnet än gjort det på.

UFO pratar
Den här leken går ut på att den ena låtsas vara en utomjording som lär sig prata och gör det tokigt. Den använder konsekvent FEL vokalljud i ordet. Den andre ska då gissa vilket ord det är. Sen byter ni och barnet är utomjording och då har jag accepterat hur barnet än sagt.

Bolla med orden
Den här leken lärde jag mig av två logopeder i Linköping. En bollövning där vi kastade en boll mellan oss för att öva stavelser i ord. Den som har bollen säger ett ord och kastar; 1 stavelse = ingen studs, 2 stavelser = 1 studs osv. Kan ju utökas till enskilda fonem också.

Klappa stavelser och rimma
Att klappa stavelser och leka rimlekar/rimspel är klassiker som funkar riktigt bra i detta sammanhang. Samtidigt kan jag säga att just rimma har varit MYCKET svårt för min son och jag tror inte riktigt han kan det än. En enkel rimlek som jag lekt med de andra barnen är vem som kan rimma längst. Den förste säger ett ord och den andre ska rimma, sen turas man om att hitta på fler rim på samma ord till någon till sist inte lyckas. Man behöver inte begränsa sig till riktiga ord.

Ett skepp kommer lastat
Det finns många sätt att leka ett skepp kommer lastat. Vi brukar ta varianten där lasten ska börja på samma ljud som förra lasten slutade på.

Kasta bokstavsljud
Sonen gillade att kasta saker så vi hade ärtpåsar med bokstäver på som vi kastade, men det går förstås lika bra med andra typer av tygbokstäver, eller bollar med bokstäver. Vi gjorde på alla möjliga sätt och jag sa ljuden samtidigt. När vi behövde öka svårighetsgraden lite så fokuserade vi på vokalerna. När man kastade sa vi ett kort-vokalljud och när man blev träffad sa vi ett långt.

https://youtube.com/watch?v=6dujDFi-JbQ

Det finns förstås en massa andra sätt att öva på. Mycket material avsett för förskoleklass fokuserar på språklig medvetenhet och även delar av karlstadmodellens material.Lektion 14-16

Träning - läsning Posted on Mon, July 13, 2015 19:53:31

Här kommer några nya lektioner. Om du inte gjort det tidigare så ber jag dig läsa introduktionen.

Innan du börjar – se till att barnet förstår alla begrepp som kommer i lektionen.

Lektion 14

Läs orden och skriv av dem under rätt bild.
Lättare: klipp ut orden på lappar och låt barnet lägga rätt ord under rätt bild. Nackdelen är att barnet inte får öva i att skriva, men det kan man åtgärda genom att sedan skriva ordet med en överstrykningspenna och låta barnet fylla i. Man kan också låta barnet stämpla ordet med bokstavsstämplar.
Svårare: Täck över orden och låt barnet skriva direkt.

I del 2 ska man lyssna efter ljudet i början av orden. Eleven ska sedan skriva bokstaven.
Lättare: Låt eleven få färdiga bokstäver (stämplat/klisterlappar) att välja på.

Sen ska man lyssna efter ljudet i slutet av orden. Eleven ska skriva bokstaven.
Lättare: Låt eleven få färdiga bokstäver (stämplat/klisterlappar) att välja på.

Till sist ska eleven rita en bild till fyra ord. Vid två av orden finns teckenillustrationer (dessa finns såklart inte i originalmaterialet).
Lättare: Låt eleven klistra in färdiga bilder eller rita samtidigt som barnet på ett annat papper.

Lektion 15

Här ska man lyssna efter ljudet e samt träna på att skriva bokstaven. Det går bra att göra detta praktiskt genom att klippa ut bilderna och sortera dem i två högar; en för ord som innehåller e och en för ord som inte innehåller e. Det spelar egentligen inte så stor roll hur man tolkar bilderna, så länge som man sorterar dem rätt utifrån hur man benämner dem.

Lättare: Skriv orden under bilderna så att eleven ser orden och kan hitta bokstaven.

Svårare: Använd bilder från tidigare övningar och sortera i flera högar.

Lektion 16

Läs orden och skriv av dem under rätt bild.
Lättare: klipp ut orden på lappar och låt barnet lägga rätt ord under rätt bild. Nackdelen är att barnet inte får öva i att skriva, men det kan man åtgärda genom att sedan skriva ordet med en överstrykningspenna och låta barnet fylla i. Man kan också låta barnet stämpla ordet med bokstavsstämplar.
Svårare: Täck över orden och låt barnet skriva direkt.

I del 2 ska man lyssna efter ljudet i början av orden. Eleven ska sedan skriva bokstaven.
Lättare: Låt eleven få färdiga bokstäver (stämplat/klisterlappar) att välja på.

Sen ska man lyssna efter ljudet i slutet av orden. Eleven ska skriva bokstaven.
Lättare: Låt eleven få färdiga bokstäver (stämplat/klisterlappar) att välja på.

Bildkälla: Bilderna kommer ur vår stora bildsamling och kommer från en mängd olika källor; Cricksoft, Igel, PCS osv.

Kommentera gärna och beskriv hur det funkar för er.Läsförståelsekort

Träning - läsning Posted on Sat, June 27, 2015 19:27:03

Förlagan till de här hittade jag på nätet. En bild tagen på Karlstadmodellens sommarskola. Jag lyckades inte hitta den färdig så tillslut gjorde jag det själv… och ändrade lite för att passa mig bättre.

Även om detta är rätt så bra så rekommenderar jag ändå En läsande klass när det gäller läsförståelse. Gratis och väldigt bra så det finns ingen anledning att låta bli att använda det.
http://www.enlasandeklass.se/Lektion 11-13

Träning - läsning Posted on Sat, June 27, 2015 09:07:01

Här kommer några nya lektioner. Om du inte gjort det tidigare så ber jag dig läsa introduktionen.

Innan du börjar – se till att barnet förstår alla begrepp som kommer i lektionen.

Lektion 11

Lektion 11 består av två delar. Först ska eleven skriva in den bokstav som saknas i ordet. I den andra ska de lyssna efter det sista ljudet i ordet. Övningen kan göras mer praktisk genom att använda lösa bokstäver eller stämplar.

lättare: Låt barnet välja bland 5-10 bokstäver, variera svårighetsgraden genom att föreslå bokstäver som ligger olika nära varandra ljudmässigt.

Lättast: Det här kan göras lättare genom att skriva upp de 3 bokstäver som barnet kan välja på.

Svårare: Ta bort fler bokstäver.

Lektion 12

Här ska man lyssna efter ljudet M samt träna på att skriva bokstaven. Det går bra att göra detta praktiskt genom att klippa ut bilderna och sortera dem i två högar; en för ord som innehåller ljudet och en för ord som inte innehåller ljudet. Det spelar egentligen inte så stor roll hur man tolkar bilderna, så länge som man sorterar dem rätt utifrån hur man benämner dem. En annan variant är att ha lösa bokstäver att lägga under bilderna.

Lättare: Skriv orden under bilderna så att eleven ser orden och kan hitta bokstaven.

Svårare: Om du klippt ut kort för tidigare ljud kan du nu låta barnet sortera dem i flera högar; en för varje ljud.

Lektion 13

Här ska man lyssna efter ljudet i början av orden. Det går bra att göra detta praktiskt på liknande sätt som tidigare.

Lättare: Skriv orden under bilderna så att eleven ser orden och kan hitta bokstaven eller ta en bokstav i taget.

Bildkälla: Bilderna kommer ur vår stora bildsamling och kommer från en mängd olika källor; Cricksoft, Igel, PCS osv.lektion 8-10

Träning - läsning Posted on Tue, June 23, 2015 20:56:32

Här kommer lite nya lektioner kring läsinlärningen.

Kolla in de tidigare lektionerna för tips på hur ni kan ändra så det blir lättare eller svårare.

Se som vanligt till att eleven kan begreppen. Träna annars dem.

Bildkälla: Bilderna kommer ur vår stora bildsamling och kommer från en mängd olika källor; Cricksoft, Igel, PCS, Nilbilder, Arasaac osv.

Kommentera gärna och beskriv hur det funkar för er.

Vet du inte vad det här är för något? Läs introduktionen!Lektion 5-7

Träning - läsning Posted on Thu, June 04, 2015 17:39:42

Idag kommer här 4 arbetsblad. Det är andra halvan av lektion 5, lektion 6 och två blad för lektion 7.

Lektion 5b

Läs orden och skriv av dem under rätt bild.
Lättare: klipp ut orden på lappar och låt barnet lägga rätt ord under rätt bild. Nackdelen är att barnet inte får öva i att skriva, men det kan man åtgärda genom att sedan skriva ordet med en överstrykningspenna och låta barnet fylla i. Man kan också låta barnet stämpla ordet med bokstavsstämplar.
Svårare: Täck över orden och låt barnet skriva direkt.

Lektion 6

Här ska man lyssna efter ljudet A samt träna på att skriva bokstaven. Det går bra att göra detta praktiskt genom att klippa ut bilderna och sortera dem i två högar; en för ord som innehåller A och en för ord som inte innehåller A. Det spelar egentligen inte så stor roll hur man tolkar bilderna, så länge som man sorterar dem rätt utifrån hur man benämner dem.
Lättare: Skriv orden under bilderna så att eleven ser orden och kan hitta bokstaven.
Svårare: Om du klippt ut kort för tidigare bokstäver kan du nu låta barnet sortera dem i flera olika högar med en eller flera av bokstäverna S, O, L och A.

Lektion 7

Här ska man lyssna efter ljudet i början av orden. Det går bra att göra detta praktiskt på liknande sätt som tidigare. Det finns 2 arbetsblad.
Lättare: Skriv orden under bilderna så att eleven ser orden och kan hitta bokstaven eller ta en bokstav i taget.

Bildkälla: Bilderna kommer ur vår stora bildsamling och kommer från en mängd olika källor; Cricksoft, Igel, PCS, Nilbilder, Arasaac osv.

Kommentera gärna och beskriv hur det funkar för er.Lektion 5

Träning - läsning Posted on Sun, May 31, 2015 20:17:37

Arbetsblad 5

Här handlar det om att lyssna efter ljudet. Är det först eller sist. De tre rutorna ska symbolisera först-mitten-sist. Det går förstås att göra det praktiskt genom att klippa ut korten och sortera dem i högar för sist och först.

Lättare: Det här kan upplevas som svårt, då kan man börja med att sortera ljudet först och ljudet inte först. Senare sist och inte sist.

Lättast: Skriv orden och sortera sen. Det hjälper eleven att förstå att det är ordet och inte innebörden som ska analyseras.

Se som vanligt till att eleven kan begreppen. Träna annars dem.

Bildkälla: Bilderna kommer ur vår stora bildsamling och kommer från en mängd olika källor; Cricksoft, Igel, PCS, Nilbilder, Arasaac osv.

Kommentera gärna och beskriv hur det funkar för er.Lektion 4

Träning - läsning Posted on Sun, May 31, 2015 20:14:28

Arbetsblad 4

Här ska man lyssna efter ljudet L samt träna på att skriva bokstaven. Det går bra att göra detta praktiskt genom att klippa ut bilderna och sortera dem i två högar; en för ord som innehåller L och en för ord som inte innehåller L. Det spelar egentligen inte så stor roll hur man tolkar bilderna, så länge som man sorterar dem rätt utifrån hur man benämner dem.

Innan du börjar måste du se till att den som ska lära sig läsa är bekant med begreppen!

Lättare: Skriv orden under bilderna så att eleven ser orden och kan hitta bokstaven.

Svårare: Om du klippt ut kort för både S, O och L kan du nu låta barnet sortera dem i flera olika högar med en eller flera av bokstäverna S, O och L.

Bildkälla: Bilderna kommer ur vår stora bildsamling och kommer från en mängd olika källor; Cricksoft, Igel, PCS, Nilbilder, Arasaac osv.

Kommentera gärna och beskriv hur det funkar för er.Lektion 3

Träning - läsning Posted on Sun, May 31, 2015 20:01:57

Arbetsblad 3

Här handlar det om att lyssna efter ljudet. Är det först eller sist. De tre rutorna ska symbolisera först-mitten-sist. Det går förstås att göra det praktiskt genom att klippa ut korten och sortera dem i högar för sist och först. För att eleven ska klara det måste de förstå att det är ordet och inte innehållet man ska analysera. Vad är sist i MUS? Om eleven inte förstår att det är ordet så kommer hen att svara svans.

lättare: Det här kan upplevas som svårt, då kan man börja med att sorters ljudet först och ljudet inte först. Senare sist och inte sist.

Lättast: Skriv orden och sortera sen. Det hjälper eleven att förstå att det är ordet och inte innebörden som ska analyseras.

Se som vanligt till att eleven kan begreppen. Träna annars dem.Lektion 2

Träning - läsning Posted on Sun, May 31, 2015 19:42:53

Arbetsblad 2

Här ska man lyssna efter ljudet S samt träna på att skriva bokstaven. Det går bra att göra detta praktiskt genom att klippa ut bilderna och sortera dem i två högar; en för ord som innehåller S och en för ord som inte innehåller S. Det spelar egentligen inte så stor roll hur man tolkar bilderna, så länge som man sorterar dem rätt utifrån hur man benämner dem.

Innan du börjar måste du se till att den som ska lära sig läsa är bekant med begreppen!

Lättare: Skriv orden under bilderna så att eleven ser orden och kan hitta bokstaven.

Svårare: Om du klippt ut kort för både S och O kan du nu låta barnet sortera dem i tre högar; en för S, en för O och en för ord som innehåller både S och O.

Bildkälla: Bilderna kommer ur vår stora bildsamling och kommer från en mängd olika källor; Cricksoft, Igel, PCS osv.

Kommentera gärna och beskriv hur det funkar för er.läsinlärning – 1

Träning - läsning Posted on Fri, May 29, 2015 11:22:01

Arbetsblad 1

Här ska man lyssna efter ljudet 0 samt träna på att skriva bokstaven. Det går bra att göra detta praktiskt genom att klippa ut bilderna och sortera dem i två högar; en för ord som innehåller O och en för ord som inte innehåller O. Det spelar egentligen inte så stor roll hur man tolkar bilderna, så länge som man sorterar dem rätt utifrån hur man benämner dem.

Innan du börjar måste du se till att den som ska lära sig läsa är bekant med begreppen!

Lättare: Skriv orden under bilderna så att eleven ser orden och kan hitta bokstaven.

Bildkälla: Bilderna kommer ur vår stora bildsamling och kommer från en mängd olika källor; Cricksoft, Igel, PCS osv.

Kommentera gärna och beskriv hur det funkar för er.Läsinlärning – introduktion

Träning - läsning Posted on Fri, May 29, 2015 11:00:42

Alla med Downs syndrom kan lära sig läsa.

Kanske tycker du att det är självklart, kanske tycker du att det är provocerande. Jag vet inte om alla kan det, men jag tycker definitivt att det är vad man ska utgå ifrån. Man kan lära sig läsa även om man inte kan tala, man kan lära sig läsa även om man behöver tecken, man kan lära sig läsa även om “de har försökt och inte lyckats”.

Med det sista menar jag att man inte får ge upp, om det inte lyckats så kanske metoden inte passade eleven eller läraren inte tror att det går. Det är också en möjlig utgång om läraren har inställningen “vi testar och ser om det funkar” för att sedan ge upp.

Det finns massor av metoder för läsninlärning; allt från att lära sig känna igen orden som bilder till att lära sig ljuda. Vi vana läsare ljudar sällan ut ord (men det händer när vi stöter på något svårt), men vi ser inte heller orden som bilder, istället tolkar vi bokstäverna i ordet till ett ord. Det är därför man kan läsa texter där bokstäverna står fel i orden utan att ha problem. Den som läser ordbilder klarar inte det.

Jag trodde länge att alla barn med Downs syndrom lärde sig läsa i skolan, men stöter allt oftare på historier som berättar motsatsen. Jag är ingen expert på området downs syndrom och läsinlärning, men jag känner till båda. Mitt bidrag är ett arbetsmaterial som bygger på ett gammalt material utvecklat av Margit Melander och utgivet av “Stencil och Bild” och utgivet för minst 40 år sedan (förmodligen mer, men inga av mina papper är daterade), materialet heter Lyssna, se och lär och fokuserar på ljudanalys. Alltså att lära sig bokstävernas ljud och ljuda ut orden.

Det finns ingen beskrivning av bokstavsinlärning i materialet, utan det förutsätts att det görs ändå .

Jag kommer att lägga ut övningar som bygger på Melanders material när jag har tid för att jag tycker att ALLA barn med Downs syndrom (och andra med liknande svårigheter) ska få lära sig läsa. Jag garanterar inget – men jag tror på det. Allt kommer att ligga under den här kategorin. Kommentera gärna om du tänker pröva eller om det fungerat för er.

Tillägg 27/6 -15: Den här metoden utgår ifrån att använda bilder. Om det är bra eller inte tvista de lärde. Det sägs å ena sidan att bilder fungerar som ett stöd och externt minne för eleven och att det på så sätt belastar mindre. Å andra sidan sägs också att bilden är hämmande eftersom den begränsar ordets betydelse, d som RO och RIS är exempel på ord som finns i materialet men bara med en betydelse.
Dessutom utgår inte orden/bilderna från barnets eget språk och begreppsvärld därför blir läsinlärningen också ordinlärning vilket kanske belastar mer.

Jag kommer säkert att dyka djupare i teorierna kring läsinlärning och ge mer input här på bloggen när jag gör det.

Kommer du använda detta i skolan tycker jag att du ska läsa inlägget om läromedel och inkudering också. Det här materialet är inte tänkt som en ursäkt för att slippa jobba inkluderande.Junior alfapet – på vårt vis

Träning - läsning Posted on Sun, March 23, 2014 10:05:46

Vi har 12 ord att träna på att uttala framöver så jag bestämde att kombinera det med att träna stavning. Vi har ett gammalt klassiskt barnalfapet som fick så modell. Jag letade upp en korsordsgenerator på nätet (det blev http://www.toolsforeducators.com/crossword/, men jag vet inte om den är bäst) och skrev in orden. Jag fick generera ett par gånger innan jag blev nöjd med formen. Sen var det bara att skriva ut facit i dubbla exemplar.

Det ena klippte jag ut runt om och limmade sedan på en bild av Titanic som jag också skrivit ut från nätet. Valet av Titanic är för att det är högst motiverande för min grabb.

Det andra limmade jag upp på hårdare papper och klippte ut i enskilda bokstäver.

In med spelplanen i en platsficka – klart!

Regler:

Lägg brickorna med baksidan upp. Varje spelare tar 7 brickor. Sedan turas man om att lägga. Man måste lägga i ordning i orden. När man lägger ut ska man antingen påbörja ett nytt ord eller fortsätta på ett påbörjat. Varje gång man avslutar ett ord får man poäng. Efter man lagt upp tar man upp nya brickor.Snicksnacksnoken på vårt vis

Träning - läsning Posted on Wed, March 19, 2014 20:16:30

Vi har ju läst boken tillsammans, men det är så mycket ord i den. Vi jobbar med korten istället för då är det bara en mening per sida. Varje tillfälle lägger vi till ett nytt kort och en ny mening. Sonen pusslar ihop meningarna och sen skriver han dem. Här skulle man kunna dela upp i stavelser också om man vill.Gamla läseböcker

Träning - läsning Posted on Fri, April 26, 2013 17:14:50

Jag har genom åren samlat på mig en hel del läseböcker för nybörjare, både gamla och nyare. Man kan i böckerna se vilka läsinlärningsmetoder som varit poppis. Äldre böcker (före 1970-talet) är mycket mer inriktade på att lära sig ljuda ut orden, medan böckerna från 1980-tal verkar totalt ha glömt att ljudning kan vara bra, och så böckerna från 1990-tal och framåt som har båda delar.

Det finns mängder av läseböcker från de senaste 100 åren och jag tänker inte gå igenom dem här alls. Men jag kommer att presentera 2 av dem:

Första boken är från 1959 och här får man lära sig några bokstäver i taget och läsa ord med dem innan man fortsätter. Så fort tillräckligt många bokstäver gåtts igenom kommer texter som man kan läsa där bara de bokstäverna finns. Visserligen är vissa ord och bilder lite omoderna, men den här använder vi aktivt för att repetera och befästa ljudningen. Ett steg i taget.

Första läseboken är från 1982 och blir som en samling trevliga texter att läsa. Här finns alla bokstäver med i texterna direkt. Den står i min bokhylla och används inte alls. Ordbilder på denna nivå kan sonen sedan länge, det är inte det han behöver träna.

Detta betyder inte att jag tycker den ena är bättre än den andra – bara att det är den första som vi behöver nu.

Jag har för övrigt fått tag i ytterligare en “Första läseboken” och har lagt ut den på tradera för den intresserade – detta är en gammal bok som har ett mycket gångbart pedagogiskt upplägg! Förstjänsten går till Hockeylaget.Min läslåda

Träning - läsning Posted on Fri, April 26, 2013 11:00:48

I dessa tider av appar överallt vill jag slå ett slag för ett gammal, väl utarbetad och mycket konkret material för att träna läsning. Den klassiska läslådan.

I läslådan finns alla bokstäver (nja, inte Q, den har jag gjort själv med ett O) både som gemener och versaler (små och stora bokstäver). Man kan använda den på mängder av sätt – det är egentligen bara fantasin som begränsar. Fördelen med detta manuella sätt att hantera bokstäverna är att man använder känsel och rörelser på ett helt annat sätt än med appar och dator. Jag tycker det är ett fantastiskt komplement.

Jag har spelat in en liten film när två av mina juveler använder läslådan så att ni kan få se, men det finns ju andra sätt också.

https://youtube.com/watch?v=DvipT84tpUA%3Frel%3D0

Blev ni sugna på att skaffa en egen så har jag lagt upp annons på tradera. I auktionen går dessutom förtjänsten till vårt Hockeylag. I den saknas Q, men istället finns det bindestreck 🙂Viktigt med läsinlärning

Träning - läsning Posted on Sun, March 25, 2012 09:40:19

Att lära sig läsa är spännande och viktigt. Det finns många tankar och idéer på hur det ska gå till. För 70-80% av alla barn spelar det ingen roll hur undervisningen är upplagt. Strukturerad undervisning räcker för att de ska knäcka koden. Men de flesta med Downs syndrom ligger i de där 20-30% där det HAR betydelse. Specialpedagogiska har gjort en bra uppställning över vilken läsinlärningsmetod som används i olika läromedel (och de uppdaterar den regelbundet. Klicka här. Traditionellt får barn med Downs syndrom (i den mån de får någon undervisning i läsning över huvud taget) läsinlärning genom helhetsmetoden eller ordbildsmetoden (i uppställningen finns t.ex. Jag vill läsa och Nu ska vi läsa om Anna som är utvecklade för särskolan). I karlstadmodellen fokuseras på ordbilder i t.ex. Utbyggd grammatik.

Är ordbildsinlärning dåligt? Inte alls, det kan vara en mycket bra introduktion till det skrivna språket, men sen krävs en mycket strukturerad undervisning med fokus på ljuden (Ljudmetoden – Phonics). Att bara läsa mycket för att lära sig läsa tror jag inte på längre. Sonen kan läsa många ordbilder och läsa många små böcker, men nu har han fastnat och kommer inte längre. Hans undervisning genom åren har varit av “blandmetod” så han är inte helt omedveten om ljuden. Han kan alla bokstavsljud och enklare kombinationer, men nu har vi långt kvar.Eget memory med lästräning

Träning - läsning Posted on Thu, May 12, 2011 19:52:29

Det här memoryt är lite ovanligt. På ena sidan finns ord och bild på olika kroppsdelar (barnens EGNA). På andra sidan finns ordet med ordram runt. Idag spelade jag och lilla K. Hon har precis upptäckt att man kan ta orden till hjälp, men inte riktgt förstått hur. När vi spelat klart lägger vi upp våra par framför oss och matchar små ordkort med ord+bild.

Vid tillverkningen: Digitalkamera, Ordramar, laminering.

Hållbarhet: LÄÄÄNGE!!! Dessa har bilder på storasyskonen när de var i lilla k:s ålder och det var många år sen.Utmärkt matte- och läsinlärningsprogram

Träning - läsning Posted on Wed, May 04, 2011 07:20:17

I några månader har sonen tränat med hjälp av programen från Lukimat. De är webbaserade och helt gratis. Och tillråga på allt mycket bra. Programmen anpassar sig till hans förmåga och tar just de små stegen fram han behöver. Särskilt lästräningen gillar jag eftersom han liksom aldrig misslyckas.

Så här står det på webbsidan:

Webbtjänsten LukiMat erbjuder information om inlärningsberedskapen hos barn i förskola och nybörjarundervisning. LukiMat-webbtjänsten upprätthålls av Niilo Mäki Institutet, Jyväskylä universitet och Åbo Akademi. Webbtjänsten finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Användningen av LukiMat-webbtjänsten är gratis. En del program kräver dock att du registrerar dig som användare. Webbtjänsten kompletteras och utvecklas kontinuerligt.

Att det är på finlandssvenska är dock inget som jag tycker är ett problem, resultaten används i deras forskning, men det kan jag leva med 😉

http://www.lukimat.fi/lukimat-sv/view?set_language=svNext »