Här kommer några nya lektioner. Om du inte gjort det tidigare så ber jag dig läsa introduktionen.

Innan du börjar – se till att barnet förstår alla begrepp som kommer i lektionen.

Lektion 11

Lektion 11 består av två delar. Först ska eleven skriva in den bokstav som saknas i ordet. I den andra ska de lyssna efter det sista ljudet i ordet. Övningen kan göras mer praktisk genom att använda lösa bokstäver eller stämplar.

lättare: Låt barnet välja bland 5-10 bokstäver, variera svårighetsgraden genom att föreslå bokstäver som ligger olika nära varandra ljudmässigt.

Lättast: Det här kan göras lättare genom att skriva upp de 3 bokstäver som barnet kan välja på.

Svårare: Ta bort fler bokstäver.

Lektion 12

Här ska man lyssna efter ljudet M samt träna på att skriva bokstaven. Det går bra att göra detta praktiskt genom att klippa ut bilderna och sortera dem i två högar; en för ord som innehåller ljudet och en för ord som inte innehåller ljudet. Det spelar egentligen inte så stor roll hur man tolkar bilderna, så länge som man sorterar dem rätt utifrån hur man benämner dem. En annan variant är att ha lösa bokstäver att lägga under bilderna.

Lättare: Skriv orden under bilderna så att eleven ser orden och kan hitta bokstaven.

Svårare: Om du klippt ut kort för tidigare ljud kan du nu låta barnet sortera dem i flera högar; en för varje ljud.

Lektion 13

Här ska man lyssna efter ljudet i början av orden. Det går bra att göra detta praktiskt på liknande sätt som tidigare.

Lättare: Skriv orden under bilderna så att eleven ser orden och kan hitta bokstaven eller ta en bokstav i taget.

Bildkälla: Bilderna kommer ur vår stora bildsamling och kommer från en mängd olika källor; Cricksoft, Igel, PCS osv.