Blog Image

21:an

Downs syndrom

Den här bloggen handlar om downs syndrom. Utgångsläget är vår son, men utflykter kommer säkert att förekomma

Lektion 5

Träning - läsning Posted on Sun, May 31, 2015 20:17:37

Arbetsblad 5

Här handlar det om att lyssna efter ljudet. Är det först eller sist. De tre rutorna ska symbolisera först-mitten-sist. Det går förstås att göra det praktiskt genom att klippa ut korten och sortera dem i högar för sist och först.

Lättare: Det här kan upplevas som svårt, då kan man börja med att sortera ljudet först och ljudet inte först. Senare sist och inte sist.

Lättast: Skriv orden och sortera sen. Det hjälper eleven att förstå att det är ordet och inte innebörden som ska analyseras.

Se som vanligt till att eleven kan begreppen. Träna annars dem.

Bildkälla: Bilderna kommer ur vår stora bildsamling och kommer från en mängd olika källor; Cricksoft, Igel, PCS, Nilbilder, Arasaac osv.

Kommentera gärna och beskriv hur det funkar för er.Lektion 4

Träning - läsning Posted on Sun, May 31, 2015 20:14:28

Arbetsblad 4

Här ska man lyssna efter ljudet L samt träna på att skriva bokstaven. Det går bra att göra detta praktiskt genom att klippa ut bilderna och sortera dem i två högar; en för ord som innehåller L och en för ord som inte innehåller L. Det spelar egentligen inte så stor roll hur man tolkar bilderna, så länge som man sorterar dem rätt utifrån hur man benämner dem.

Innan du börjar måste du se till att den som ska lära sig läsa är bekant med begreppen!

Lättare: Skriv orden under bilderna så att eleven ser orden och kan hitta bokstaven.

Svårare: Om du klippt ut kort för både S, O och L kan du nu låta barnet sortera dem i flera olika högar med en eller flera av bokstäverna S, O och L.

Bildkälla: Bilderna kommer ur vår stora bildsamling och kommer från en mängd olika källor; Cricksoft, Igel, PCS, Nilbilder, Arasaac osv.

Kommentera gärna och beskriv hur det funkar för er.Lektion 3

Träning - läsning Posted on Sun, May 31, 2015 20:01:57

Arbetsblad 3

Här handlar det om att lyssna efter ljudet. Är det först eller sist. De tre rutorna ska symbolisera först-mitten-sist. Det går förstås att göra det praktiskt genom att klippa ut korten och sortera dem i högar för sist och först. För att eleven ska klara det måste de förstå att det är ordet och inte innehållet man ska analysera. Vad är sist i MUS? Om eleven inte förstår att det är ordet så kommer hen att svara svans.

lättare: Det här kan upplevas som svårt, då kan man börja med att sorters ljudet först och ljudet inte först. Senare sist och inte sist.

Lättast: Skriv orden och sortera sen. Det hjälper eleven att förstå att det är ordet och inte innebörden som ska analyseras.

Se som vanligt till att eleven kan begreppen. Träna annars dem.Lektion 2

Träning - läsning Posted on Sun, May 31, 2015 19:42:53

Arbetsblad 2

Här ska man lyssna efter ljudet S samt träna på att skriva bokstaven. Det går bra att göra detta praktiskt genom att klippa ut bilderna och sortera dem i två högar; en för ord som innehåller S och en för ord som inte innehåller S. Det spelar egentligen inte så stor roll hur man tolkar bilderna, så länge som man sorterar dem rätt utifrån hur man benämner dem.

Innan du börjar måste du se till att den som ska lära sig läsa är bekant med begreppen!

Lättare: Skriv orden under bilderna så att eleven ser orden och kan hitta bokstaven.

Svårare: Om du klippt ut kort för både S och O kan du nu låta barnet sortera dem i tre högar; en för S, en för O och en för ord som innehåller både S och O.

Bildkälla: Bilderna kommer ur vår stora bildsamling och kommer från en mängd olika källor; Cricksoft, Igel, PCS osv.

Kommentera gärna och beskriv hur det funkar för er.