Fonetisk medvetenhet är en del av den språkliga medvetenheten och handlar i kort om att man förstår att man kan betrakta språket som något eget, frikopplat från innebörden. En klassisk fråga till ett barn är “Hur börjar ordet hund?”. Om barnet svara nos så behöver hen jobba vidare för att få en bra grund för att lära sig läsa. Du kan läsa mer om detta på http://www.lukimat.fi/lasning/informationstjanst/forutsattningar-for-lasning/fonologisk-medvetenhet

Det finns många sätt att träna språklig och fonologisk medvetenhet på, kända metoder är t.ex. bornholmsmodellen. Här kommer några förslag på enkla lekar som kan leka tillsammans med sitt barn för att stärka den fonologiska medvetenheten

Säg långsamt, säg fort
Det här har varit en absolut favorit hos alla mina barn. Vi har ofta lekt den i bilen. Reglerna är enkla. Den förste deltagaren säger ett ord riktigt långsamt och när den andra listat ut det ska hen säga det fort. Sedan byter man så det är den andres tur. I början säger man bara ordet väldigt långsamt, sen kan man dela upp ordet i stavelser och i enskilda ljud (fonem). Ju längre ord desto svårare. Jag tycker att det är viktigt att även barnet säger långsamt men har alltid accepterat vilket sätt barnet än gjort det på.

UFO pratar
Den här leken går ut på att den ena låtsas vara en utomjording som lär sig prata och gör det tokigt. Den använder konsekvent FEL vokalljud i ordet. Den andre ska då gissa vilket ord det är. Sen byter ni och barnet är utomjording och då har jag accepterat hur barnet än sagt.

Bolla med orden
Den här leken lärde jag mig av två logopeder i Linköping. En bollövning där vi kastade en boll mellan oss för att öva stavelser i ord. Den som har bollen säger ett ord och kastar; 1 stavelse = ingen studs, 2 stavelser = 1 studs osv. Kan ju utökas till enskilda fonem också.

Klappa stavelser och rimma
Att klappa stavelser och leka rimlekar/rimspel är klassiker som funkar riktigt bra i detta sammanhang. Samtidigt kan jag säga att just rimma har varit MYCKET svårt för min son och jag tror inte riktigt han kan det än. En enkel rimlek som jag lekt med de andra barnen är vem som kan rimma längst. Den förste säger ett ord och den andre ska rimma, sen turas man om att hitta på fler rim på samma ord till någon till sist inte lyckas. Man behöver inte begränsa sig till riktiga ord.

Ett skepp kommer lastat
Det finns många sätt att leka ett skepp kommer lastat. Vi brukar ta varianten där lasten ska börja på samma ljud som förra lasten slutade på.

Kasta bokstavsljud
Sonen gillade att kasta saker så vi hade ärtpåsar med bokstäver på som vi kastade, men det går förstås lika bra med andra typer av tygbokstäver, eller bollar med bokstäver. Vi gjorde på alla möjliga sätt och jag sa ljuden samtidigt. När vi behövde öka svårighetsgraden lite så fokuserade vi på vokalerna. När man kastade sa vi ett kort-vokalljud och när man blev träffad sa vi ett långt.

https://youtube.com/watch?v=6dujDFi-JbQ

Det finns förstås en massa andra sätt att öva på. Mycket material avsett för förskoleklass fokuserar på språklig medvetenhet och även delar av karlstadmodellens material.