Här kommer några nya lektioner. Om du inte gjort det tidigare så ber jag dig läsa introduktionen.

Innan du börjar – se till att barnet förstår alla begrepp som kommer i lektionen.

Lektion 14

Läs orden och skriv av dem under rätt bild.
Lättare: klipp ut orden på lappar och låt barnet lägga rätt ord under rätt bild. Nackdelen är att barnet inte får öva i att skriva, men det kan man åtgärda genom att sedan skriva ordet med en överstrykningspenna och låta barnet fylla i. Man kan också låta barnet stämpla ordet med bokstavsstämplar.
Svårare: Täck över orden och låt barnet skriva direkt.

I del 2 ska man lyssna efter ljudet i början av orden. Eleven ska sedan skriva bokstaven.
Lättare: Låt eleven få färdiga bokstäver (stämplat/klisterlappar) att välja på.

Sen ska man lyssna efter ljudet i slutet av orden. Eleven ska skriva bokstaven.
Lättare: Låt eleven få färdiga bokstäver (stämplat/klisterlappar) att välja på.

Till sist ska eleven rita en bild till fyra ord. Vid två av orden finns teckenillustrationer (dessa finns såklart inte i originalmaterialet).
Lättare: Låt eleven klistra in färdiga bilder eller rita samtidigt som barnet på ett annat papper.

Lektion 15

Här ska man lyssna efter ljudet e samt träna på att skriva bokstaven. Det går bra att göra detta praktiskt genom att klippa ut bilderna och sortera dem i två högar; en för ord som innehåller e och en för ord som inte innehåller e. Det spelar egentligen inte så stor roll hur man tolkar bilderna, så länge som man sorterar dem rätt utifrån hur man benämner dem.

Lättare: Skriv orden under bilderna så att eleven ser orden och kan hitta bokstaven.

Svårare: Använd bilder från tidigare övningar och sortera i flera högar.

Lektion 16

Läs orden och skriv av dem under rätt bild.
Lättare: klipp ut orden på lappar och låt barnet lägga rätt ord under rätt bild. Nackdelen är att barnet inte får öva i att skriva, men det kan man åtgärda genom att sedan skriva ordet med en överstrykningspenna och låta barnet fylla i. Man kan också låta barnet stämpla ordet med bokstavsstämplar.
Svårare: Täck över orden och låt barnet skriva direkt.

I del 2 ska man lyssna efter ljudet i början av orden. Eleven ska sedan skriva bokstaven.
Lättare: Låt eleven få färdiga bokstäver (stämplat/klisterlappar) att välja på.

Sen ska man lyssna efter ljudet i slutet av orden. Eleven ska skriva bokstaven.
Lättare: Låt eleven få färdiga bokstäver (stämplat/klisterlappar) att välja på.

Bildkälla: Bilderna kommer ur vår stora bildsamling och kommer från en mängd olika källor; Cricksoft, Igel, PCS osv.

Kommentera gärna och beskriv hur det funkar för er.