Idag kommer här 4 arbetsblad. Det är andra halvan av lektion 5, lektion 6 och två blad för lektion 7.

Lektion 5b

Läs orden och skriv av dem under rätt bild.
Lättare: klipp ut orden på lappar och låt barnet lägga rätt ord under rätt bild. Nackdelen är att barnet inte får öva i att skriva, men det kan man åtgärda genom att sedan skriva ordet med en överstrykningspenna och låta barnet fylla i. Man kan också låta barnet stämpla ordet med bokstavsstämplar.
Svårare: Täck över orden och låt barnet skriva direkt.

Lektion 6

Här ska man lyssna efter ljudet A samt träna på att skriva bokstaven. Det går bra att göra detta praktiskt genom att klippa ut bilderna och sortera dem i två högar; en för ord som innehåller A och en för ord som inte innehåller A. Det spelar egentligen inte så stor roll hur man tolkar bilderna, så länge som man sorterar dem rätt utifrån hur man benämner dem.
Lättare: Skriv orden under bilderna så att eleven ser orden och kan hitta bokstaven.
Svårare: Om du klippt ut kort för tidigare bokstäver kan du nu låta barnet sortera dem i flera olika högar med en eller flera av bokstäverna S, O, L och A.

Lektion 7

Här ska man lyssna efter ljudet i början av orden. Det går bra att göra detta praktiskt på liknande sätt som tidigare. Det finns 2 arbetsblad.
Lättare: Skriv orden under bilderna så att eleven ser orden och kan hitta bokstaven eller ta en bokstav i taget.

Bildkälla: Bilderna kommer ur vår stora bildsamling och kommer från en mängd olika källor; Cricksoft, Igel, PCS, Nilbilder, Arasaac osv.

Kommentera gärna och beskriv hur det funkar för er.