Arbetsblad 3

Här handlar det om att lyssna efter ljudet. Är det först eller sist. De tre rutorna ska symbolisera först-mitten-sist. Det går förstås att göra det praktiskt genom att klippa ut korten och sortera dem i högar för sist och först. För att eleven ska klara det måste de förstå att det är ordet och inte innehållet man ska analysera. Vad är sist i MUS? Om eleven inte förstår att det är ordet så kommer hen att svara svans.

lättare: Det här kan upplevas som svårt, då kan man börja med att sorters ljudet först och ljudet inte först. Senare sist och inte sist.

Lättast: Skriv orden och sortera sen. Det hjälper eleven att förstå att det är ordet och inte innebörden som ska analyseras.

Se som vanligt till att eleven kan begreppen. Träna annars dem.