Alla med Downs syndrom kan lära sig läsa.

Kanske tycker du att det är självklart, kanske tycker du att det är provocerande. Jag vet inte om alla kan det, men jag tycker definitivt att det är vad man ska utgå ifrån. Man kan lära sig läsa även om man inte kan tala, man kan lära sig läsa även om man behöver tecken, man kan lära sig läsa även om “de har försökt och inte lyckats”.

Med det sista menar jag att man inte får ge upp, om det inte lyckats så kanske metoden inte passade eleven eller läraren inte tror att det går. Det är också en möjlig utgång om läraren har inställningen “vi testar och ser om det funkar” för att sedan ge upp.

Det finns massor av metoder för läsninlärning; allt från att lära sig känna igen orden som bilder till att lära sig ljuda. Vi vana läsare ljudar sällan ut ord (men det händer när vi stöter på något svårt), men vi ser inte heller orden som bilder, istället tolkar vi bokstäverna i ordet till ett ord. Det är därför man kan läsa texter där bokstäverna står fel i orden utan att ha problem. Den som läser ordbilder klarar inte det.

Jag trodde länge att alla barn med Downs syndrom lärde sig läsa i skolan, men stöter allt oftare på historier som berättar motsatsen. Jag är ingen expert på området downs syndrom och läsinlärning, men jag känner till båda. Mitt bidrag är ett arbetsmaterial som bygger på ett gammalt material utvecklat av Margit Melander och utgivet av “Stencil och Bild” och utgivet för minst 40 år sedan (förmodligen mer, men inga av mina papper är daterade), materialet heter Lyssna, se och lär och fokuserar på ljudanalys. Alltså att lära sig bokstävernas ljud och ljuda ut orden.

Det finns ingen beskrivning av bokstavsinlärning i materialet, utan det förutsätts att det görs ändå .

Jag kommer att lägga ut övningar som bygger på Melanders material när jag har tid för att jag tycker att ALLA barn med Downs syndrom (och andra med liknande svårigheter) ska få lära sig läsa. Jag garanterar inget – men jag tror på det. Allt kommer att ligga under den här kategorin. Kommentera gärna om du tänker pröva eller om det fungerat för er.

Tillägg 27/6 -15: Den här metoden utgår ifrån att använda bilder. Om det är bra eller inte tvista de lärde. Det sägs å ena sidan att bilder fungerar som ett stöd och externt minne för eleven och att det på så sätt belastar mindre. Å andra sidan sägs också att bilden är hämmande eftersom den begränsar ordets betydelse, d som RO och RIS är exempel på ord som finns i materialet men bara med en betydelse.
Dessutom utgår inte orden/bilderna från barnets eget språk och begreppsvärld därför blir läsinlärningen också ordinlärning vilket kanske belastar mer.

Jag kommer säkert att dyka djupare i teorierna kring läsinlärning och ge mer input här på bloggen när jag gör det.

Kommer du använda detta i skolan tycker jag att du ska läsa inlägget om läromedel och inkudering också. Det här materialet är inte tänkt som en ursäkt för att slippa jobba inkluderande.