När vi städade hittade vi vår gamla lur. Den är helt utmärkt hjälpmedel vid läsinlärning för att den fokuserar ljudet av barnets röst rakt in i örat.