Att lära sig läsa är spännande och viktigt. Det finns många tankar och idéer på hur det ska gå till. För 70-80% av alla barn spelar det ingen roll hur undervisningen är upplagt. Strukturerad undervisning räcker för att de ska knäcka koden. Men de flesta med Downs syndrom ligger i de där 20-30% där det HAR betydelse. Specialpedagogiska har gjort en bra uppställning över vilken läsinlärningsmetod som används i olika läromedel (och de uppdaterar den regelbundet. Klicka här. Traditionellt får barn med Downs syndrom (i den mån de får någon undervisning i läsning över huvud taget) läsinlärning genom helhetsmetoden eller ordbildsmetoden (i uppställningen finns t.ex. Jag vill läsa och Nu ska vi läsa om Anna som är utvecklade för särskolan). I karlstadmodellen fokuseras på ordbilder i t.ex. Utbyggd grammatik.

Är ordbildsinlärning dåligt? Inte alls, det kan vara en mycket bra introduktion till det skrivna språket, men sen krävs en mycket strukturerad undervisning med fokus på ljuden (Ljudmetoden – Phonics). Att bara läsa mycket för att lära sig läsa tror jag inte på längre. Sonen kan läsa många ordbilder och läsa många små böcker, men nu har han fastnat och kommer inte längre. Hans undervisning genom åren har varit av “blandmetod” så han är inte helt omedveten om ljuden. Han kan alla bokstavsljud och enklare kombinationer, men nu har vi långt kvar.