Välj ett lugnt tillfälle att läsa för dina barn, t.ex. sovdags eller efter maten.

Välj en speciell plats för läsning, t.ex. en bekväm fåtölj eller kuddhög. Vi har en läshörna bland böckerna och en fåtölj i lekrummet.

Låt barnen vara med att välja högläsningsbok. Om barnet vill höra samma hela tiden kan du föreslå att ni läser två böcker och på så sätt introducera nya böcker. Jag brukar variera böckerna som står i fönstret som lockbete.

Håll boken så att barnen ser bilderna. Låt dem gärna turas om att bläddra. Läser jag för 3-4 barn läser jag först och så får de kolla bilder sen.

Ta er tid att titta och prata om bilderna. Du ska inte bara läsa sagan, utan också prata om den. Låt gärna barnen leta efter, färger, former, djur, bokstäver och annat i boken. Se bara till att det inte blir ett förhör!

Läs med inlevelse så att läsning blir spännande för barnen.

Inbjud barnen att läsa med dig. Även om barnen inte kan läsa än kan de kanske prata om bilderna. Kanske har ni läst boken så många gånger att barnen kan historien.

Läs högt för dina barn ofta, gärna varje dag.

Just nu hoppas vi på nya högläsningsböcker: