Arbetsblad 4

Här ska man lyssna efter ljudet L samt träna på att skriva bokstaven. Det går bra att göra detta praktiskt genom att klippa ut bilderna och sortera dem i två högar; en för ord som innehåller L och en för ord som inte innehåller L. Det spelar egentligen inte så stor roll hur man tolkar bilderna, så länge som man sorterar dem rätt utifrån hur man benämner dem.

Innan du börjar måste du se till att den som ska lära sig läsa är bekant med begreppen!

Lättare: Skriv orden under bilderna så att eleven ser orden och kan hitta bokstaven.

Svårare: Om du klippt ut kort för både S, O och L kan du nu låta barnet sortera dem i flera olika högar med en eller flera av bokstäverna S, O och L.

Bildkälla: Bilderna kommer ur vår stora bildsamling och kommer från en mängd olika källor; Cricksoft, Igel, PCS, Nilbilder, Arasaac osv.

Kommentera gärna och beskriv hur det funkar för er.