Jag har genom åren samlat på mig en hel del läseböcker för nybörjare, både gamla och nyare. Man kan i böckerna se vilka läsinlärningsmetoder som varit poppis. Äldre böcker (före 1970-talet) är mycket mer inriktade på att lära sig ljuda ut orden, medan böckerna från 1980-tal verkar totalt ha glömt att ljudning kan vara bra, och så böckerna från 1990-tal och framåt som har båda delar.

Det finns mängder av läseböcker från de senaste 100 åren och jag tänker inte gå igenom dem här alls. Men jag kommer att presentera 2 av dem:

Första boken är från 1959 och här får man lära sig några bokstäver i taget och läsa ord med dem innan man fortsätter. Så fort tillräckligt många bokstäver gåtts igenom kommer texter som man kan läsa där bara de bokstäverna finns. Visserligen är vissa ord och bilder lite omoderna, men den här använder vi aktivt för att repetera och befästa ljudningen. Ett steg i taget.

Första läseboken är från 1982 och blir som en samling trevliga texter att läsa. Här finns alla bokstäver med i texterna direkt. Den står i min bokhylla och används inte alls. Ordbilder på denna nivå kan sonen sedan länge, det är inte det han behöver träna.

Detta betyder inte att jag tycker den ena är bättre än den andra – bara att det är den första som vi behöver nu.

Jag har för övrigt fått tag i ytterligare en “Första läseboken” och har lagt ut den på tradera för den intresserade – detta är en gammal bok som har ett mycket gångbart pedagogiskt upplägg! Förstjänsten går till Hockeylaget.