Matematik är mönster – men de kan bli väldigt abstrakta. Därför är det viktigt att jobba med konkreta mönster också!