Variation och upprepning. Uppgiften till vänster började vi med. Sen växlade vi mellan den och den högra som ju är samma sak. Det högra är ett köpespel som jag gjort en matchande uppgiftsplatta till och så skrivit ljud-orden vi ska träna på. La till en tärning som talar om hur många gånger man ska säga ljudet.