På nätet och Facebook florerade en “lego pain assessment tool” som jag gillade för några år sedan. Jag bestämde mig för att översätta den. Jag utgick ifrån originalet och en svensk ordbaserad skala jag hittade. När jag var klar insåg jag att det är mycket smartare att ha en personlig (och att originalet nog är en personlig) så jag gjorde en “tom” också. Har man någon i sin närhet som har svårt att uttrycka känslor kan det vara ovärderligt. För min son borde jag nog kunna flytta upp allt lite, ser ledsen ut är snarare 6 för honom.