När sonen gick i förskoleklass introducerade talpedagogen “Grafon” som har bilder för ljuden precis som Praxis, men andra bilder. Vi fortsatte sedan med de bilderna. För ljudet “k” var det ett lok. Vi använde våra brio-tåg och körde loket över banan och tränade de olika stavelserna som dök upp på banan.

Talträning genom lek var alltid hans starka sida som liten.