Vi har ju sett filmerna alldeles för många gånger så när han fick boken tänkte jag att vi använder den. Han läser ett bit. Jag antecknar alla ord han är osäkert på och gör ordkort. Vi jobbat med orden en vecka och sen läser han om och om det går bra fortsätter. Annars jobbar vi en vecka till med orden. Det har blivit en halv sida i veckan ungefär.

Vi har tagit Hattenförlagets fonemkort till hjälp för att bearbeta orden som är svåra. Vi använder ofta Praxis-tänket (konsonantväxlingar- modifierade stavelser – ord)