Man säger att en bild säger mer än hundra ord, men det är också så att en bild kan tolkas på 100 olika sätt beroende på vem som tittar.
Det här är en klassisk bild:


Tyvärr har jag ingen källa till varifrån bilden först kom. Jag har inget sammanhang att tolka bilden utifrån. Söker man på nätet ser man att bilden används för att stödja de mest vitt skilda tolkningar. Alla kan nämligen hålla med om att det är HELT tokigt. Oavsett vilken grundsyn man har.
Jag gillar inte bilden. Varför? För att den ibland tolkas så här:

– Elefanter kan inte klättra i träd, därför är det ingen idé att vi en försöker lära elefanter att klättra i träd.

Byter vi ut träd mot… t.ex. prata (eller läsa eller engelska eller ishockey) så blir det:

– Elefanter kan inte prata, därför är det ingen idé att ens försöka lära elefanter prata.

och byter vi ut elefanter mot fokuset med denna blogg; Downs syndrom (men du kan välja vilken annan grupp som helst):

– Människor med Downs syndrom kan inte prata, alltså är det ingen idé att ge talträning till någon med Downs syndrom.
– Människor med downs syndrom kan inte lära sig läsa, alltså behöver lärare i träningsskolan inte ha några kunskaper i läsinlärning.
– Människor med Downs syndrom kan inte vara hockeyspelare, alltså kommer vi inte låta henom prova.

Jag är HELT övertygad om att detta inte var intentionen med bilden i det sammanhang den först illustrerade, men så här har jag hört folk resonera utifrån bilden.