Roll-kort att använda vid gruppuppgifter i skolan med teckenillustrationer som stöd.

Det är ok att använda och sprida dessa bilder så länge du anger källa.