I Avesta startas det nu upp en logoped-mottagning och på den har en ovanlig logoped börjat. Hon lyssnar, hon svarar på frågor och hon har trott på min son. Det är med saknad vi vinkar av henne och hoppas att hennes ersättare är ovanlig hon också. Så grattis alla masar som behöver stöd från logopedmottagningen – ni har fått en pärla.