Då var vi i behov att teckenillustrationer igen. Jag använder oftast spread the sign eller svensk teckenspråkslexikon för att hitta de ord jag inte kan. Där finns tydliga videoillustrationer, de här bilderna ska sen påminna mig om tecknet. I de fall jag inte hittat ett svensk tecken (eller det bara bokstaveras på svenska) så har jag lånat tecken från andra länders teckenspråk – då står det.

1. Hävstång (Lettiskt tecken)

2. Lutande plan (Polskt tecken)

3. Längre

4. mindre

5. minst

6. större

7. störst

Det är ok att använda och sprida mina teckenillustrationer så länge du anger källa.