Källa för teckenillustrationer: Teckenförlaget och jag själv