Erik har flyttat hem till oss. Han må vara liten i storleken, men låt inte skenet bedra. Han är född för många år sedan i Tyskland och flyttade hem till Kim och hjälpte honom kommunicera. Kims yngre syskon har också haft Erik hos sig. Erik har också i många år hjälpt till hos en sjuksköterska och fått många barn att känna sig trygg i samband med t.ex. vaccinationer. Men nu har han alltså flyttat hem till oss.

Erik är en s.k. teckendocka av märket Folkmanis. Hans mun går att röra och den som styr dockan kan sätta in sina händer/armar i Eriks och teckna.