Från amerikanska forum på nätet fullkomligt regnar information in om den ena appen efter den andra. Appar för att lära sig siffror och bokstäver förståss, men också appar för talträning, läsinlärning och t.o.m. “talapparater”. Men finns de på svenska? Nix pix.

Vad jag hittat…till min ipod

“English for kids” – ett sätt att öka sitt engelska ordförråd som är bildbaserd – testat med gått betyg av mina ungar

“Teckenstöd” – hundra vanliga ord illustrerade med filmer, otestat, men lovande

“Ritade tecken” – 1800 tecken beskrivna med ritade illustrationer, otestat, men lovande

Jag vill ha svenska appar – komigen “app-tillverkare” marknaden ÄR stor – det finns pengar att tjäna.