Ibland säger vi att sonen är ungefär som en 5 åring, men det är fel. Hans utveckling är oerhört ojämn. Med utgångspunkt från Ylva Ellnebys bok Barns rätt att utvecklas har jag här gjort en ungefärlig uppställning över hur långt han kommit vid 3½ år, 8 år och 11 år.

Biologisk ålder: 3½ år / 8 år / 11 år

Kännselsinnet: 2 år / 4 år / 5 år
Led- och muskelsinnet: 1½ -2 år / 2½-5 år / 5 år
Den motoriska utvecklingen 1½ år / 3 år / 4 år
Handens utveckling 2½ -3 år / 4 år / 4-5 år
Synsinnet* 2-3 år / 4 år / 5 år
Hörselsinnet* 1½-3 år / 3 år /4 år
Språket (talade ord) 6-10 mån / 1½ år / 2 år
Språket (stödtecken)** 1 år /1 år / 3 år
Samverkan av sinnen*** 1½ -3 år / 2½ – 4 år / 5 år

* bedömningen baseras delvis på att barnet kan prata, vilket vår son inte kunde alls vid 3½ år och inte så bra vid 8 år och 11 år.
** den här punkten finns inte med i Ylvas bok, men jag har utgått från hennes uppställning och räknat stödtecken som ord.
*** Eftersom hans utveckling är så ojämn är det nästan omöjlig att passa in honom här.