“Många personer med DS har svårt att tåla ansträngande fysisk aktivitet och avbryter, ger upp tidigt. Forskare har visat att personer med DS ofta har svårt att svara med höjd puls under ansträngning och att hjärtat behöver längre tid för återhämtning. Vid fysisk aktivitet så ska det sympatiska nervsystemet ge signaler till hjärtat att slå fortare, för att försörja musklerna med blod och syre så att de kan arbeta hårdare. Forskare i USA och Frankrike har visat att det är vanligt hos personer med DS att hjärtat inte får någon signal att öka pulsen, på grund av att kroppen inte utsöndrar hormoner för det, som adrenalin. Oförmåga att höja pulsen kallas ”chronotropic incompetence” på engelska. Hos personer med DS har det alltså en hormonell förklaring, och den begränsade fysiska uthålligheten beror då inte på dålig motivation, övervikt eller medfödda hjärtfel. Genom fysisk träning går det att förbättra kroppens förmåga att stimulera hjärtats puls, men man räknar inte med att förmågan blir normal.”
Källa: Svenska Downföreningen

Det här tycker jag är extremt intressant information. Det förklarar också en del beteenden jag inte förstått hos sonen. Han ger upp ibland och verkar trött efter att knappt ha gjort något. I andra sammanhang (när det finns många förebilder och högmotiverande) kan han prestera 10 gånger mer – och bli lika trött. Hur ska vi som tränare använda den här informationen på ett bra sätt? Det får inte bli en ursäkt för att inte pressa på, samtidigt så visar det på att det kan vara bra att anpassa träningen, men hur?

Slutsatserna blev att både intervallträning och jämn träning har positiv effekt på konditionen hos vuxna med Downs syndrom, men intervallträning har allra bäst effekt på konditionen och vikten.” (Samma källa som ovan)

Intervallträning har ju visat sig ge bra resultat på konditionen, kanske det också är bra även för puls-problemet? Vi Körde mycket av dagens hockeyträning i intervall idag. Först två gången genom banan i högt tempo och sen 1 minuts rast och så två nya varv. Jag vet inte vad det var som gjorde det, men det gick SUPERBRA! Det här är definitiv något att utveckla!