Det är inte ofta Karlstadmodellen får utrymme här på bloggen, men det här inlägget är klart kopplat till modellen. Begreppet enkel grammatik finns inom karlstadmodellen. Istället för att beskriva det själv länkar jag till KM egen beskrivning av de. Den hittar du här. Tanken är att barnet ska lära sig en grammatisk basstruktur för att sätta ihop ord till meningar. Klassiska materialet här är Temaböckerna.

Bilden lånad från Hattenförlaget

Vi jobbade med detta på ett annat sätt när sonen var liten; han satte ihop ord men inte riktigt grammatiskt – och alltid längre än basstrukturen (för han hade mer att säga). Han blev allt äldre och utvecklade sitt språk allt mer. Meningsbyggnad var fortfarande svårt. Vi började arbeta mer med utbyggd grammatik eftersom den enkla var för lätt/begränsande. (intressant nog är utbyggd grammatik INTE beskriven på KMs egen hemsida) Den utbyggda grammatiken är komplex, färger ska representera olika ordklasser och barnet ska lära sig alla tänkbara kombinationer. Färgerna ska stödja utvecklingen. Hattenförlagets språkpussel bygger helt på detta.

Bilden lånad från Hattenförlaget

Tanken är bra och vi har slitit med detta på många olika sätt. Tyvärr utan någon som helst framgång. Tvärt om tycktes han gå bakåt när det gäller förmågan att formulera meningar.

Lösningen för oss kom utifrån ett helt annat behov. Jag jobbar som lärare på lågstadiet. De flesta av mina elever har hafts talets gåva, men några har haft svårt med skrivandet. Särskilt att formulera begripliga meningar i skriftspråket. Jag behövde ett enkelt visuellt stöd. Utifrån det föddes Enkel grammatik delux. Det har enkelheten hos enkel grammatik (tre delar) men öppnar upp för betydligt mer komplexa meningar. De olika delarna kan innehålla FLERA ord om så behövs.

“Hästen – äter – hö” kan med strukturen utvecklas till “Den blå hästen – äter – hö i stallet”


Det här funkade direkt! Vi har använt det i sonens språkträning och för att träna skrivförmågan både i svenska och engelska. Det har funkat både hemma och i skolan.

(och det har fungerat bra på jobbet också)