Det är busenkelt att ansöka till gymnasium och få sitt antagningsbesked – om man INTE har en utvecklingsstörning alltså. Har men en utvecklingsstörning tycker välfärdssamhället att ett enkelt ansökningsförfarande och besked inte är tillräckligt utmanande (eller finns det nån annan anledning?

Ansökan: Ja efter att ha letat och besökt skolor och fått information från lärare och skolor att man inte duger och efter att ha blivit nekad allt man själv vill fanns det tillslut bara ett val kvar. Den gymnasiesärskolan gick inte att söka genom det vanliga systemet utan skulle sökas på papper. Därmed fanns ansökan både i det elektroniska systemet och på papper. Det gick ju, men inte lika smidigt som tvillingsystern – alla program i vanliga gymnasieskolan fanns tillgångliga i datorsystemet – oavsett huvudman. Orsaken är att det är inte fritt fram att välja gymnasiesärskola efter egna önskemål. Är huvudmannen en annan än den som kommunen normalt tänkt sig (sin egen eller andra de har avtal med) så krävs ett särskilt tillstånd. Valfrihet gäller inte elever på gymnasiesärskolan.

Beskedet: Om ansökan var krånglig så är det inget mot beskedet. Till historien hör att det finns ett beslut från kommunen att sonen ENDAST har rätt till ett individuellt program på gymnasiesärskolan (och en muntlig information från den vanliga gymnasieskolan att de inte skulle ta emot honom utan endast hänvisa tillgymnasiesärskolans individuella program). Så här ser det officiella antagningsbeskedet ut:

Enligt beslut från april månad är han endast behörig till val 1, inte till val 2 eller 3 (eller 4-6 som inte finns med på skärmdumpen), då dessa är nationella program på gymnasiesärskolan. Visst ser det underligt ut?

Han är enligt antagningsenheten inte behörig till val 1, men kommer ändå inte in på de andra valen trots behörighet och rätt poängantal (0)

Dags att misströsta för att han inte kommit in på gymnasiet? Nä, då – han ÄR antagen till alternativ 1. Det bekräftades av ett ANDRA antagningsbesked via vanlig postgång:

Eller är detta bara information om att han FÅR plats, inte om att kommunen GER TILLSTÅND till platsen?

Ett plus i kanten var att det i brevlådan också låg ett brev om ansökan av skolskjuts – utan att vi bett om det! Det kom helt automatiskt! Kors i taket – jag är mäkta imponerad.

Och vad var sonens kommentar efter att ha läst brevet?

TACK