Förut presenterade jag en amerikansk lista över forskning om inkludering. Nu lägger jag till några jag har i “bakfickan” som alla är nordiska. Det finns mycket mer än detta, men de ger dig en bra start och sen kan du gå via referenslistan till fler.

Berthén, Diana (2007) Förberedelse för särskiljdhet : Särskolans pedagogiska arbete i ett verksamhetsteoretiskt perspektiv, Karlstad Universitet.

Dolva, Anne-Stine (2009) Children with Down syndrome in mainstream schools : Conditions influencing participation, Karolinska Institutet

Nilholm & Göransson (2014) Inkluderande undervisning – vad kan man lära sig av forskningen?, FoU Specialpedagogiska skolmyndigheten