https://sprakutvecklarna.wordpress.com/2014/12/15/en-liten-grupp-ett-litet-sammanhang-dar-kommunikationen-kan-fa-utrymme/

Länken här ovanför går till en blogg som beskriver en logopeds arbete i en förskola. Inlägget är mycket bra för att det visar att pedagoger måste vara kreativa – de måste kunna hitta lösningar till omöjliga situationer istället för att ge upp och klaga på resursbrist. JA, det är resursbrist, men vad kan vi göra som hjälper barnet trots det?

“Med ett pressat arbetslag och en maxad barngrupp kändes det nästan arrogant att föreslå att pojken skulle få utökat vuxenstöd i en mindre grupp barn. Men läget var akut eftersom pojken mådde så uppenbart dåligt av att vistas på förskolan.”
“Efter att ha bestämt att Sixten och tre andra barn skulle få delta i en liten grupp tillsammans med en av pedagogerna behövde vi så bara hitta tiden för att nämnda pedagog skulle kunna genomföra aktiviteterna. Det fanns inga resurser att sätta in, vi var tvungna att hitta utrymmen i vardagen.”

Läs gärna HELA inlägget