Numicon har fått vila lite när vi fokuserat på annat, så idag testade jag hur han fixar målstolparna i handledningen för att se om något tappats – samtidigt som jag ökade svårighetsgraden lite.

1a. Visa eleven talblocket för 7 och be henom bygga talblocket med pluggar.

Jag visade talblocket, men när han tog pluggar så plockade jag undan för att se om han verkligen hade bilden i sig. Det hade han!

1b. Bygg talblocket för 9 med pluggar och be eleven välja rätt talblock.

Även här dolde jag det byggda medan han fick välja och det gick väldigt fort. Han behövde bara en sekunds kikande.

2. Gör ett mönster med varannan röd och varannan gul och be eleven kopiera mönstret.

Han tittade och sedan dolde jag mitt original medan han började bygga. Inga problem alls.

3. Gör ett mönster med blå-grön-blå-grön-blå-grön och be eleven fortsätta mönstret.

Jag försökte dölja, men det fick jag först inte. När han satt dit en blå och en grön fick jag dölja de jag satt. Sista pluggen skulle ha varit blå, men han satte två gröna. Jag lyfte bort så han kunde se hela, men han tyckte det var rätt. När jag sa att det var fel hittade han felet och rättade till det.

4b. Peka på olika talblock utan ordning och be eleven namnge.

Det var inga problem alls.

5. Låt eleven matcha sifferkort och talblock som inte ligger i ordning.

Inga problem.

6a. Visa sifferkortet med 8 och be eleven bygga talblocket med pluggar.

Inga problem trots att jag bara lät honom se kortet en mycket kort stund.

6b. Säg 10 och be eleven bygga talblocket med pluggar.

Inga problem trots att jag inte tecknade.

7. Be eleven göra ett upprepande mönster med pluggar.

Till min stora förvåning fattade han direkt (jag tecknade “upprepande”) och byggde helt rätt med varannan av två färger!

8a. Ge eleven talblocken för 3 och 4 och be henom att lägga ihop dem och tydligt säga hur hen gör (t.ex. tre plus fyra är lika mycket som sju)

Nä, här blev det stopp. Lägga ihop och komma fram till 7 gick bra, men säga – nä – de fraserna satt inte kvar längre. Dags att öva på dem helt enkelt. Funderar på om vi ska använda den klassiska tanketavlan till detta. Kanske med innehållet “symboler-talblock- fras-räknesaga” i rutorna.