Använd denna som en daglig rutin och med tiden kommer ni att ha samtal, ditt barn får lära sig ord hen har användning för, och hen kommer att börja Läsa spontant.

Här är några idéer för ditt barns fotobok. Se det som något ni kommer att använda under en längre tid. Först genom att samspela kring (genom att peka och göra ljud eller gester), sedan något att ha ljud-samtal kring, för att sen börja benämna ord och ha turtagande konversationer, och alltid för att njuta av er tid tillsammans.

Du kan skriva ett eller två ord i fetstil under bilden, eftersom barn ofta
läsa på egen hand. Fokusera inte på orden eller att barnet ska läsa. Istället ska du satsa på samspelet tillsammans med barnet för att träna kommunikation.

Vilka bilder ska du välja?

Ett barns första KOMMUNIKATIV SPRÅK består av vad han gör, ser och upplever i vardagen hemma. En annan bok kan omfatta bilder av aktiviteter barnet gör på förskolan eller skolan.
De första orden ett barn behöver är inte fakta-ord som siffror, bokstäver, färger,
former osv. De första orden är sådana att barnet har omkring sig och skulle kunna prata om ofta om hen kunde prata.

Människor — han har goda relationer med.
verb — saker han gör regelbundet i vardagen.
saker — de saker han leker med eller använder regelbundet.
Händelser — de vanligaste aktiviteter han gör både ensam och tillsammans med andra.
Känslor — glädje, sorg, överraskning, etc. kan skapa rika ”samtal”.
Dagliga rutiner — regelbundna händelser som bad tid, läggdags, att hjälpa
runt huset.

Låt orden kommer från vad barnet ser på bilderna — undvika frågan “vad är det?” Låt barnet styra, sedan hjälp honom ett nästa steg för det han ser — ljud för handlingar, ord för ljud, kombination av ord för enstaka ord.
Turas om vid varje steg så barnet lär sig att kommunicera med andra, inte bara själva orden.

Försök att ha samtal kring allt barnet gör.

Samtal med gester — När barnet pekar på något, pekar du också och ger honom ett ljud som passar.

Samtal med ljud — turas om att gör ljud som han gör och sedan ändra dem lite för att hjälpa barnet utveckla sitt ljudande till nya ljud.

Samtal med ljud-ord – turas om att göra de ordlika ljud barnet och ge honom det rätta ordet genom att säga det. Han kommer att ta sig tid att säga ord tydligare; ditt jobb är att ge honom ordet och vänta på något som låter lite lite närmare och uppmuntra det.

Låt oss veta hur det fungerar; det finns inget slut på samtalsämnen.

Jim MacDonald

Bilden tillhör 21.appelklyftig.com och föreställer vår son som tittar i sin fotobok som 4 åring tillsammans med en av förskollärarna på förskolan. Valde bilden för att hylla deras arbete.