Logopedmaterialet har kompletterats med lite från Hattenförlaget – och ett monster (kanske fuffelsnokens kusin?)