Årets film – om hälsovård för alla med Downs syndrom. Acceptera inte att sjukvården bortser från symtom med förklaringen att det har med Downs syndrom att göra. En extra kromosom finns – allt annat ska behandlas!

//www.youtube.com/embed/pRuYAB5fxPw?rel=0