Tänkte dokumentera lite vad vi gör just nu. Vår språk- och talträning består av flera viktiga bitar. Jag börjar med grunden för den är viktigast. Utan den tror jag inte att allt annat vi gör skulle fungera alls. I grunden finns Kommunicerande Samspel (Communicating Partners Program på engelska). En metod som snabbt blir en livsstil som gör allt i livet till rolig kommunikationsträning. Ingenting jag någonsin läst eller hört kan mäta sig med detta och det bästa… det funkar som en förstärkare av allt annat man gör.

Hur ter sig Kommunicerande Samspel med en 15 åring? Ja verkligen inte som med en 2 åring (när vi började med det). det finns några grundstenar som jag ska försöka beskriva utifrån samspelet med en 15 åring:
1. Turtagning. Vi turas om. Han gör något och jag gör något tillbaka. Jag säger något och han säger något tillbaka. Allt samspel och samtal bygger på en turtagning i grunden. Att inte ge respons duger inte – jag väntar och pockar tills jag får det.

2. Visa nästa steg. I allt samspel lyfter jag nivån ett myrsteg fram. Säger han någon med ett ord svarar jag med att upprepa samma sak i en kort mening. Helatiden ge honom verktygen för att ta nästa steg.

3. Utgå ifrån hans intresse. Inte bara så att det vi gör ska knyta an till ishockey och Titanic, utan att jag gör sådant som han gör även i det lilla. Ritar han sätter jag mig ner och ritar jag också. Börjar han prata om Rose på Titanic gör jag det också.

Det andra steget för vår språk- och talträning utgår ifrån nuffield dyspraxia programme (Praxis på svenska) även om vi aldrig jobbat med det materialet. Istället har vår logoped utgått från praxis träningsmoment och byggt upp något som passar min son på den nivå han är. Hon har inte hållit sig trängt till metoden utan plockat in annat också. Vi ger henne feedback. Detta har vi gjort i snart 2 år och det har utvecklat talet enormt. Borde vi börjat tidigare? Kanske nått år, men den här formen av träning hade han inte fixat som liten, tidigast i 10 årsåldern. Dessutom genomsyras vår Taltränings-pass av kommunicerande samspel. Träningen har kommit att påverka annat vi gör, t.ex. läsning och matematik.