Vi håller på att prova oss fram på de första övningarna med mönster och ramsräkning. Dels för att lära känna materialet och öva lite begrepp. Det fungerar bra, men han har svårt med relativa begrepp som större och mindre (men det övas genom hela materialet).

Idag var det lite tallinje. Han fick bygga en tallinje från 1-15 och räkna den. Vi stannade upp lite extra vid siffror och tal som är svåra att uttala (sex, tolv, fjorton). Sedan låg den en miniräknare på bordet så jag fick infallet att räkna +1 på miniräknaren (och följa resultatet på tallinjen). När vi kom till 15 vände vi på steken och räknade -1 på miniräknaren. Det var en uppskattad aktivitet. Vi avslutade med att använda frasen “Efter___ kommer___.” Det var svårt så jag skrev ner det och då gick det bättre. Vi körde igenom alla ända till 15. Sen fick det vara bra, man ska sluta när det känns lyckat.

Nu har jag satt mig och gjort fras-kort som vi kan använda framöver.