Min son behöver mer tid för att lära sig, samtidigt så är det så mycket man ska lära sig. Det gäller att försöka hitta “samordningsvinster”. Uppgifter som tränar och över mer än en sak. Vi är inte så bra på det som man skulle kunna vara, men här kommer i alla fall två aktuella exempel:

På första bilden är det talträning. Huvudfokus just nu är tj-ljudet och fokusordet KINA. Med hjälp av bilder skapar vi meningar med ordet och meningar med satsen inte. Nästa fokusljud kommer att vara ng-ljudet. Genom att välja dessa två herrar blir det också högaktuell samhällskunskap! Och han lär sig och kan hänga med i klassens diskussioner.

Bild två är en sida ur 8-sidor som han använder för samhällskunskap och lästräning i skolan. Hockey är ju ett storintresse, men det viktiga är att det var just Skellefteå som vann. Sj-ljudet var vårt tidigare talträningsfokus och det är inte lagt på hyllan utan ska nu användas så mycket som möjligt i vardagen.