Favoritämnet

Liten slöjdgrupp, teckenkunnig slöjdlärare, egen assistent och höga förväntningar. Inte underligt att han nådde kunskapskraven för grundskolan och fick ett E.