När jag hämtade på fredagen berättade sonens metor att det varit en TOPPENVECKA. Sonen hade visat en helt annan sida. Fokuserad, engagerad och inte alls trött (hmmm. vet att han sov på fritids när jag hämtade en dag). Han har överraskat genom att t.ex. komponera musik efter de instruktioner musikläraren gett i helklass.

Jag tror fullt och fast att om man känner sig delaktig engagerar man sig mer i skolarbetet.