Pratkartorna är verkliga “lågteknologiska” hjälpmedel. De är helt enkelt ett ark papper med ord och bilder kopplade till något tema som man bär med sig. Jag trodde att de hade samma funktion som en talapparat, men ack så fel jag hade. De handlar med om att fungera som en gemensam blickpunkt för de båda som samtalar och båda använder kartan för att hålla igång samtalt. Vi har börjat testa sedan maj och det är inte alltid det fungerar. Det beror helt och hållet på viljan hos den som sonen samtalar med. En som verkligen gjorde det bra var Emelie, tågvärd på Inlandsbanan:

När han lyckas få kontakt med någon som han fick med Emelie så märker man hur glad han blir och han tar initiativ till mer kontakt senare. Pratkartan är enkelt gjord i word.