En inkluderande utbildning är en mänsklig rättighet, god undervisningspraktik och samhällsnyttigt.

Mänskliga rättigheter
1. Alla har rätt att lära tillsammans.
2. Barn ska inte nedvärderade eller diskrimineras genom att bli ivägskickade för att de har ett funktionshinder eller inlärningssvårigheter.
3. Vuxna med funktionshinder, som betraktar sig själva som överlevare från specialskolor, kräver ett slut på segregationen.
4. Det finns inga legitima skäl att segregera elever. Barn hör ihop tillsammans – med fördelar som gynnar alla. De behöver inte skyddas från varandra.

God undervisning
5. Forskning visar att elever lyckas bättre både socialt och kunskapsmässigt i inkluderande skolor.
6. Det finns ingen form av undervisning eller omvårdnad som ges i särskolan som inte kan ges i en vanlig skola.
7. Med rätt stöd och engagemang är inkluderande undervisning ett mer effektivt sätt att använda skolans begränsade resurser.

Samhällsnyttigt
8. Segregation leder till okunnighet, rädsla och göder fördomar.
9. Alla barn behöver en undervisningsmiljö som hjälper dem att skapa relationer och förbereder dem för den verkliga världen.
10. Inkludering är den enda metoden som har möjlighet att minska rädsla genom att bygga vänskap, respekt och förståelse.

Källa: Children with Down’s syndrome, Stephanie Lorenz

När du läser detta är fokus på hur det KAN vara, inte hur det ÄR överallt. Speciellt punkt 6 är intressant att tänka utifrån…