Tänkte presentera ett arbete som ursprungligen kommer ut boken utbyggd grammatik, men som vi har gjort om för att passa vår 12-åring och hans intressen bättre. Än har vi bara hunnit med första scenen och en av figurerna till den scenen.

Han har själv färglagt samtidigt som vi benämnde delarna av simhallen och vad Kalle Anka gör. Orden från simhallen är skrivna på rosa post-it (i brist på röda – skulle vara bra om man kunde köpa Karlstadmodellens färgen som post-it) och dem sätter vi ut på scenen för att repetera ordförståelse och lästräning.

Idag byggde han meningar till Kalle Ankas agerande. Vi använde vår budgetvariant av språkpussel (små fotoramar inköpt på lågprisvaruhus). Prepositioner är ju lila, men det är en väldigt ljus lila tyvärr. Han får ganska mycket hjälp att forma meningen, men sedan tar vi isär meningen och han får pussla ihop den själv.

Vi provade också att låta Kalle prata med en pratbubbla, men det är väldigt svårt för vår grabb.