Här är vår killes milstolpar de första åren. Barn utvecklas mycket olika, även om de har Downs syndrom, så detta är inget generellt för barn med Downs syndrom

Sak han gör och ålder i månader
Le 3
Vokaljoller 4
Upptäcka tårna 5
Gripa aktivt 5
Rulla runt 6
Äta barnmat 9
Sitta utan stöd 10
Första tanden 11
Stå på alla fyra 12
Äta själv med fingrarna 12
Krypa 16
Klättra ur soffan 16
Dricka med sugrör 18
Klättra upp för trappa 20
Ställa sig upp 20
Klättra ner för trappa 22
Gå 26
Första lästa ordet (visar genom att teckna) 29
Äta med bestick 30
Aktivt hämta vuxen att leka med 31
Deltar aktivt på förskolans samlingar 32
Bygga torn med 7 klossar 33
Gå på bassängbotten 33
Första ordet (HEJ DÅ) 34
Bygga ihop duplo och trycker till 37 (3 år)
Teckna för att kommunicera ca 39
Säger MAMMA 42 (3½ år)
Hoppa på studsmatta utan stöd 48 (4 år)
Blåsa bubblor i saftglaset med sugrör 51
Hoppa jämfota på golvet utan stöd 52

Jag har skrivit lite mer om utvecklingen här.