Nu har jag slått till och beställt Teckenhatten 10 språk. Nu när sonen till hösten börjar läsa spanska i skolan känns det en bra början. Nu är det ju inte första gången han kommer att ha spanska, men förra gången var ju så många år sedan (i Kindergarten i Alabama) så det räknas knappt. Sen finns det ju engelska på den också, men sonen skulle behöva 2:an på engelska istället eftersom han jobbar med just fraser och meningar för att nå målet skriva korta meddelanden.

(bilden lånad från hattenförlagets sida)

Jag tycker det är jättebra att Hattenförlaget har lite med svenska tecken till andra språk också. Det är en bra övergång till andra språk. Teckenhatten 10 språk är dock tänkt till familjer med annat modersmål vilket syns på vilka språk som finns (utöver engelska och spanska). Jag hade önskat 3 andra språk, framför allt tyska och franska som ju är språk som vanligen erbjuds på högstadiet.

Ett annat förlag som erbjuder material på fler språk är Vivlio. Här finns bl.a. tvåspråkiga böcker på både svenska och “annat” som jag gillar. Det finns några sådana böcker på spanska som vi kanske köper in.