Jag har berättat tidigare om vårt försök med idagbok i åk 1 och med skoldagbokför ett år sedan – och hur de misslyckats.

I januari började sonen en ny skola och där använde de skoldagböcker/loggböcker som en del av undervisningen. De kände att de tyckte att sonen skulle ha en som hade ett uppslag per dag och hab skrev ut Stora idagboken som hjälpmedel på prov.

Hur vi har använt den har “vuxit fram” under terminen och är inte helt statiskt men ungefär så här:

Dagsidor – v. sida, v. spalt skriver vi in saker som ska hända, ibland fyller sonen själv i delar (något som ska utvecklas). v. sida h.spalt klistrar vi på kvällen in bilder från dagens aktiviteter. h.sida används lite olika, under skoldagar skriver vi vuxna information här, andra dagar skriver grabbe själv något som han gjort här. Ibalnd blir det bilder här också.
Dold veckoflik – här skriver han sina veckoutvärderingar. Under skolveckor finns det dels en skol-utvärdering där han skriver vad han gjort i olika ämnen (som alla elever gör) och dels en egen utvärdering med bild+text från varje dag i veckan. Det blir en viktig sammanfattning.

Formatet är bra, men hade kunnat vara lite färre veckor i varje. Spiralbindningen borde vara “äkta” spiral istället för Wire-o bindning.

Det finns många sätt att använda en bok som denna, några tips hittar man på Hattenförlag och Majema, eller på personliga bloggar som Linnéas, Frejas, Max (här fyller jag på när/om jag hittar fler)

Tillägg 2012-07-24
Fick ett jättebra tips från Jacobs mamma och pappa. Genom att “sy ihop” ryggen så håller den bättre. Det ska vi testa nu!