Senaste numret av EuroNews kom häromveckan. Jag har inte hunnit öppna det förren idag. Tidskriften är på svenska (om du vill…) och går att ladda ner här. Bland annat får vi läsa om en helt inkluderande grundskola på Island. “Skolan kräver stor flexibilitet av lärarna eftersom man har en stark övertygelse om att skolan ska formas efter eleverna snarare än att förvänta sig av eleverna att de ska passa in i en förutbestämd form.”

Vi får också veta att Hamburg tar ledningen bland de tyska förbundsstaterna att undanröja hinder för inkludering genom att i sin skollag slå fast rätten till utbildning inom det ordinarie utbildningssystemet. “Alla elever i behov av stöd i lärandet har rätt att få sin utbildning i de ordinarie skolorna utan några restriktioner, att arbeta tillsammans med sina klasskamrater och få stöd och respekt utifrån sina individuella förutsättningar och behov.”

Vi får också läsa om ett övergripande projekt där syftet är att se till att alla lärarutbildningar i EU ska ge lärarna en grundläggade kunskap för en inkluderande skola. En del i projektet handlar om att ta fram de frågor som måste belysas för att skapa en Europeisk inkluderande lärare.