Att träffa andra familjer i verkliga livet ger mycket mer än att träffas på nätet. Jag vidarebefodrar därför här ett tips för er som bor i Alingsås med omnejd. Ett bra initiativ!

Vi är föräldrar till en kille på 7 år med utvecklingsstörning som går 1a klass i särskolan. Vi ordnar 3 träffar för att se om det finns vidare intresse att ordna några flera täffar med föräldrar till funktionshindrade barn i Alingsås

Bilden är lånad härifrån.

1 a träffen Lördag den 4 juni trevlig dag i Nolhaga djurpark samling kl 10.00 på barnens lantgård. Sedan lek med mat och fika på Nolhagas lekplats medtag egen mat och dryck.

2 a träffen Söndag 19 juni en trevlig dag i Gräfsnäs kl 10.00 bad, lek och korvgrillning med barnen. Tag nem egen mat och dryck

3 e träffen Lördag 16 juli en trevlig dag på Borås djurpark samling vid ingången kl 10.30 medtag egen mat, dryck och betalning till inträdet

Om det finns vidare intresse så självklart så kommer fler träffar att ordnas man kan kontakta mig och min man om man vill komma

Man kan emaila mig linda_svedlund@hotmail.com