Många föräldrar tror att lära barn att prata är ett svårt jobb som bara logopeder, talpedagoger och lärare kan göra. Vi har funnit motsatsen. Det är mer troligt att ditt barn lär sig ord om du leker i hans värld och agerar som han gör.

Olyckligtvis har vi funnit att när föräldrar är oroliga över hur deras barn lär sig prata leker de inte så mycket med honom. En av de viktigaste saker vi lär föräldrar är hur man leker så som sitt barn leker. När du gör detta, koncentrerar sig barnet mer och börjar göra mer och mer av det du gör, speciellt pratar.

Vi lär föräldrar att all enkel ge-och-ta kontakt kan vara väldigt viktig för språkinlärningen. Vi uppmuntrar föräldrar att inte försöka få ett jobb gjort, som att göra klart ett pussel eller lära ut ett speciellt ord, utan snarare att bara hålla barnet hos dem genom att göra något med språk de båda gillar. Orden kommer att komma från leken.

Öva idag på att vara mer lekfull med ditt barn. Du behöver inte använda några speciella leksaker, vad som helst som “finns tillhands” kan duga att leka med. Många föräldrar hjälper faktiskt sina bäst när de bara använder sig själva. Vi kallar detta “people play”, inga leksaker, bara du och ditt barn som gör grimaser, ljud och har roligt. Orden kommer att komma ur det roliga.

Källa: First words, daily activity guides for busy parents and professionals – James MacDonald