Om människor definierar situationer som verkliga, så blir också konsekvenserna verkliga (Thomas&Thomas 1928)

Det här citatet tycker jag är talande. Ofta handlar det om gränser som sätts för vår son och andra barn i behov av särskilt stöd. Gränser som han sedan lever upp till. Som tur är definierar han inte alltid verkligheten på samma pessimistiska sätt som omigvingen gör (här är vi alla skydliga!) och lever upp till sina egna defintioner.

Men citatet passar också på en annan nivå t.ex. “Barn med Downs syndrom mår dåligt i NN-skolan” (byt ut NN mot sär eller grund), den som har en sådan definition kommer alltid att se negativa saker med NN-skolan. H*n kommer också att medverka till att barnet i faktisk mår dåligt i NN-skolan!

och samma gäller för en mängd andra områden!! Det är nog säkrast att vi slutar med att definiera situationer som verkliga 😉